خرید فروش ، قیمت ، تعمیرات و کالیبراسیون رفرکتومتر آزمایشگاهی در مشهد

گروه تجهیزات پزشکی تکنو طب سلامت مرکز خرید ، فروش ، قیمت ، تعمیرات و کالیبراسیون دستگاه رفرکتومتر آزمایشگاهی در مشهد و سراسر کشور . جهت مشاوره  با کارشناسان ما در تماس باشید.

تلفن : 0604575 0912 - 38584224 -051 - 6175300 0915

رفراکتومتر چیست :

رفراکتومتر یا رفرکتومتر به معنای شکست سنج است که نوعی از تجهیزات آزمایشگاهی برای شناسایی و تشخیص درجه خالص بودن مواد آزمایشگاهی کاربرد دارد. به عبارت دیگر این دستگاه عملیات رفراکتومتری را با اندازه گیری ضریب شکست مواد جامد،مایع و گازها انجام می‌دهد.

رفرکتومتر رومیزی :

رفرکتومتری به معنای تعیین ضریب شکست گازها، جامدات نیمه شفاف و مایعات توسط دستگاه رفرکتومتر است. ضریب شکست نیز به معنای مقدار انحراف نور بعد از عبور از جسم مزبور که این عدد برای تشخیص نوع، مقدار و خلوص آنها مهم است. از این مشخصه برای شناسایی مواد یا ارزیابی نمودن خلوص استفاده می‌شود و بعد از معین شدن ضریب شکست در کنار شناسایی مواد مقدار آن نیز محاسبه خواهد شد.

تعمیرات انواع دستگاه های رفرکتومتر آزمایشگاهی توسط تکنسین های مجموعه تکنو طب در مشهد و سراسر کشور پذیرفته میشود .

 

کلید واژه ها : خرید قیمت تعمیرات کالیبراسیون رفرکتومتر مشهد ، خرید فروش رفرکتومتر آزمایشگاهی در مشهد ، دستگاه رفرکتومتر آزمایشگاهی در مشهد ، کالیبراسیون دستگاه رفرکتومتر در مشهد ،

کالیبراسیون دستگاه رفرکتومتر :

کالیبراسیون اسپکتروفتومتر، فرایندی است که در آن مراحلی جهت تضمین صحت کار دستگاه به‌کار گرفته می‌شود. این روش تضمین می‌کند که اندازه گیری‌های به دست آمده توسط وسیله مورد نـظــر دقـیــق هـسـتـنــد. روش کــالـیـبــراسـیــون بــرای مدل‌های مختلف متفاوت است با این حال اکثر تـولـیـدکـنـنـدگـان کـتـابـچـه راهـنـمـایـی را کـه شـامل جزئیات کالیبراسیون و نحوه کار با دستگاه است، برای استفاده کاربران فراهم می کنند.

 

TOP