خرید و فروش و تعمیرات انواع هندپیس جراحی ، قفسه سینه ، جمجمه ارتوپدی در مشهد

هندپیس ها دستگاه هایی برای برش سطح بدن ، استخوان ، جمجمه و ... ممیباشند .


تعمیرات تخصصی انواع هندپیس جراحی ، قفسه سینه جمجمه ارتوپدی در مشهد ؛ تلفن : 0604575 0912 - 38584224 -051 - 6175300 0915

TOP