خرید فروش ، قیمت ، تعمیرات و کالیبراسیون پلاریمتر آزمایشگاهی در مشهد

گروه تجهیزات پزشکی تکنو طب سلامت مرکز خرید ، فروش ، قیمت ، تعمیرات و کالیبراسیون دستگاه پلاریمتر آزمایشگاهی در مشهد و سراسر کشور . جهت مشاوره  با کارشناسان ما در تماس باشید.

تلفن : 0604575 0912 - 38584224 -051 - 6175300 0915

پلاریمتر چیست؟

ابزاری است که برای اندازه گیری زاویه چرخش به وجود آمده توسط نور پلاریزه‌ی عبور داده شده از بین ماده فعال از نظر نوری، که استفاده می‌شود. مقداری که به واسطه آن نور چرخش می‌نماید که زاویه چرخش نام دارد با پلاریمتر اندازه‌گیری می‌شود.

پلاریمتر دستی از قدیمی ترین های این وسیله است که نیاز داشت کاربر به صورت فیزیکی یک عنصر پلاریزه کننده را بچرخاند ولی امروزه پلاریمترهای نیه خودکار نیز در بازار موجود است که نیاز به آشکار سازی بصری دارند، در این نوع از دکمه های فشاری برای چرخش آنالیزور استفاده می‌شود و دارای صفحات نمایش دیجیتالی هستند.

نحوه کار پلاریمتر چگونه است؟

این وسیله مشخص می‌نماید که آیا یک یا دو ایزومر نوری در یک نمونه وجود دارند یا ن، که شامل منبع نور، پولاریزر، سلول نمونه، ردیاب و تحلیل کننده می‌باشد که بعد از عبور نورهای دو قطبی از نمونه مشخص خواهد شد و تحلیل کننده نیز چرخش اپتیکال را اندازه گیری می‌نماید.

تعمیرات انواع دستگاه های پلاریمتر آزمایشگاهی توسط تکنسین های مجموعه تکنو طب در مشهد و سراسر کشور پذیرفته میشود .

 

کلید واژه ها : خرید قیمت کالیبراسیون پلاریمتر مشهد ، خرید فروش پلاریمتر آزمایشگاهی در مشهد ، تعمیرات دستگاه پلاریمتر آزمایشگاهی در مشهد ، کالیبراسیون دستگاه پلاریمتر در مشهد .

کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفتومتر :

کالیبراسیون پلاریمتر، فرایندی است که در آن مراحلی جهت تضمین صحت کار دستگاه به‌کار گرفته می‌شود. این روش تضمین می‌کند که اندازه گیری‌های به دست آمده توسط وسیله مورد نـظــر دقـیــق هـسـتـنــد. روش کــالـیـبــراسـیــون بــرای مدل‌های مختلف متفاوت است با این حال اکثر تـولـیـدکـنـنـدگـان کـتـابـچـه راهـنـمـایـی را کـه شـامل جزئیات کالیبراسیون و نحوه کار با دستگاه است، برای استفاده کاربران فراهم می کنند.

 

TOP