خرید و فروش و تعمیرات دستگاه الکتروکاردیوگراف ( نوار قلب ) و ECG ، یک ، 3 ، 6 و 12 کاناله در مشهد

الکتروکاردیوگراف سیگنالهای الکتریکی مرتبط با فعالیتهای قلبی را تشخیص میدهد و یک ECG (یک منحنی ثبت شده بر روی محور ولتاژ – زمان) تولید میکند. این گرافها برای تشخیص و کمک در درمان برخی از انواع بیمارهای قلبی و آریتمی ها استفاده میشوند.

از دستگاههای الکتروکاردیوگراف برای تشخیص اختلالات قلبی، مشخص نمودن پاسخ بیمار به دارو، روند کارکرد و یا تغییرات در عملکرد قلب استفاده میشود. الکتروکاردیوگرافهای چند کاناله سیگنالها را از 2 لید و یا بیشتر بخ صورت همزمان ثبت میکنند و غالبا به جای دستگاههای تک کانال استفاده میشوند.

الکتروکاردیوگرافهای چند کاناله مزیت های متعددی نسبت به تک کانالها دارند. آنها باعث ساده تر شدن و تسهیل تفسیر سیگنال ثبت شده از طریق امکان مقایسه لیدهای ثبت شده در همان ظربان قلب میشوند. در نتیجه اغلب، دقت تشخیص بهبود می یابد. بعنوان مثال، یک ضربان غیرطبیعی که در 2 و یا تعداد بیشتری از لیدها به طور همزمان شناسایی میشود میتواند یک آرتیفکت باشد بدون اینکه لازم باشد لیدها را تغییر دهیم.

الکتروکاردیوگرافهای چند کاناله در حالت اتوماتیک تمام 12 لید را میتوانند در حدود 12 ثانیه ثبت کنند که باعث صرفه جویی در زمان و کار میشوند.

بعضی الکتروکاردیوگرافها میتوانند اندازه گیریهای خودکار و تفسیر ECG را به عنوان یک ویژگی انجام دهند. دستاههای مفسردار سیگنالهای قلبی را تشخیص داده و آنها را با یک الگوریتم داخلی مقایسه میکنند و ECG بیمار را همراه با تفسیر چاپ میکنند.

اندازه گیریها و تفسیرها بر اساس تجزیه و تحلیل مشابه پزشکان قلب میباشد اما به علت اینکه تفسیرهای کامپیوتری ممکن است نادرست باشد، این ویژگی باید بعنوان یک ابزار که میتواند به پزشک کمک کند در نظر گرفته شود و نه بعنوان جایگزین پزشک.

خرید و فروش انواع دستگاه الکتروکاردیوگراف ( نوار قلب ) و ECG ، یک ، 3 ، 6 و 12 کاناله در مشهد با برند های روز دنیا

تعمیرات تخصصی انواع دستگاه های الکتروکاردیوگراف ( نوار قلب ) و ECG ، یک ، 3 ، 6 و 12 کاناله در مشهد ؛ تلفن : 0604575 0912 - 38584224 -051 - 6175300 0915

بالا