خرید و فروش و تعمیرات دستگاه نوار مغز EEG ، نوروفیدبک و بایوفیدبک در مشهد

الکتروانسفالوگرافی Electroencephalography که به اختصار EEG آزمایشی است برای ثبت فعالیت الکتریکی مغز . سلول های مغز از طریق پالس های الکتریکی  با یکدیگر در ارتباط هستند و نوار مغز برای شناسایی مشکلات مربوط به این فعالیتها به کار می رود.

 

پالس های الکتریکی مغز با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرام ارزیابی می شوند. این تست فعالیت های الکتریکی را از طریق چندین الکترود که روی جمجمه قرار می گیرند، اندازه می گیرد. الکترود یک هدایت کننده است که از طریق آن جریان الکتریکی به شکلی کاملا ایمن و بی خطر عبور می کند. الکترودها اطلاعات مغز را از طریق سیم به یک تقویت کننده و به ماشینی که داده را اندازه گیری و ثبت می کند، انتقال می دهند.

خرید و فروش و تعمیرات تخصصی انواع دستگاه های نوار مغز EEG ، نوروفیدبک و بایوفیدبک در مشهد ؛ تلفن : 0604575 0912 - 38584224 -051 - 6175300 0915

بالا