تجهیزات زیبایی کارکرده

چراغ سیالتیک،پیشانی و معاینه

انواع چراغ سیالتیک،پیشانی و معاینه سقفی و پرتابل کارکرده

ساکشن زیبائی

انواع چراغ سیالتیک،پیشانی و معاینه سقفی و پرتابل کارکرده

کوتر والکترو سرجی

الکتروکوتر کارکرده مونوپلار و بای پلار (surtron،erbe،storz،avan teb،matin)

بالا