تجهیزات بیمارستانی کارکرده

تخت بستری،برقی ومکانیکی

انواع تخت جراحی کارکرده، تخت عمل کارکرده به صورت برقی ومکانیکی وتخت بستری (برندهای فرافن،پارمدیک،سها،بلانکو،سیوارد،مک کویت)

مانیتورینگ علائم حیاتی

مانیتور بیمارکارکرده و مانیتورعلائم حیاتی کارکرده (برندهای دراگر،سعادت،صاایران،زیمنس،ویتال مکس)

الکتروشوک

انواع الکتروشوک بای فیزیک و مونوفازیک کارکرده(برندهای پرمدیک،شیلر،زول،لایف پک)

اتوکلاو

انواع اتوکلاو کلاس B کارکرده، اتوکلاو کلاس N کارکرده(برندهای دنتین،پرستیژ،طب زعیم)

اکسیژن ساز

انواع اکسیژن ساز کارکرده(برندهای نوو،سوشیا،زیکلاس و.)

بالا