تجهیزات اتاق عمل کارکرده

تخت جراحی برقی ومکانیکی کارکرده

انواع تخت جراحی کارکرده، تخت عمل کارکرده به صورت برقی ومکانیکی (برندهای فرافن،پارمدیک،سها،بلانکو،سیوارد،مک کویت)

چراغ سیالتیک

چراغ جراحی کارکرده و چراغ عمل کارکرده به صورت هالوژن و LED (برندهای مارتین،برشتولد،هانالوکس،دکترماخ،ایرلوکس،سها)

مانیتورینگ علائم حیاتی،پالس اکسی متر

مانیتور بیمارکارکرده و مانیتورعلائم حیاتی کارکرده (برندهای دراگر،سعادت،صاایران،زیمنس،ویتال مکس)

الکتروکوتر

الکتروکوتر کارکرده مونوپلار و بای پلار (surtron،erbe،storz،avan teb،matin)

الکتروشوک

انواع الکتروشوک بای فازیک و مونوفازیک کارکرده(برندهای پرمدیک،شیلر،زول،لایف پک)

ساکشن

انواع ساکشن کارکرده(برندهای مداپ،اتموس،اچ اس پی،شفا)

بالا